ลิฟท์โดยสาร

Hotline 081-482-4960 , 081-907-7749


Fax: 02-971-7644

SWORDTHAILAND เราคือบริษัทตัวแทนจำหน่ายลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อSWORD ซึ่งเป็นบริษัทลิฟท์ชั้นนำของประเทศจีน ราคาไม่แพงเหมาะสำหรับบริษัทโรงงานที่ต้องการลิฟต์โดยสารคุณภาพดีราคาไม่แพง ทางเรามีทีมงานปรับปรุงดูแลลิฟต์ ELEVATOR ลิฟต์และบันไดเลื่อน ESCALATOR งานซ่อมบำรุงดูแล รักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุก CAR LIFT ลิฟท์แก้ว ลิฟท์ทางเลื่อน ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บ้าน ลิฟท์โรงพยาบาล.....

ลิฟท์โดยสาร ลิฟต์ ลิฟท์ ลิฟท์แก้ว ลิฟท์บรรทุก

COMPANY

บริษัทแม็คเทคเอลลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

MAINTENANCE

การซ่อมบำรุงรักษา

 

 

ประวัติความเป็นมาของลิฟท์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

การใช้ลิฟต์เริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลางด้วยกระเช้าชักรอกอย่างง่าย ที่ส่วนมากจะต้องพึ่งพาแรงงานจากมนุษย์หรืออาศัยกลไกแรงดันน้ำมาทำให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนที่ โดยลิฟต์เป็นพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือคนระหว่างชั้นในอาคารสูง มีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวดิ่งที่ในปัจจุบันสามารถทำงานได้ด้วยระบบไฟฟ้า (อ้างอิงจาก: วิกิพีเดีย)

ลิฟต์ที่มีรูปแบบและลักษณะการทำงานเหมือนลิฟต์ในปัจจุบัน ได้เริ่มพัฒนาขึ้นในทศวรรษที่ 1800 ด้วยการใช้แหล่งพลังงานจากน้ำหรือไอน้ำ ตัวอย่างลิฟต์ที่ใช้น้ำในการทำงาน มีกระบวนการคือการเติมน้ำลงในท่อกลวงจนถึงระดับที่เกิดแรงไฮดรอลิค (hydraulic) จากนั้นแรงที่เกิดขึ้นจะดันกล่องที่บรรทุกคนหรือสิ่งของให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามท่อกลวง ซึ่งต่อมาความเร็วของกล่องได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาเครื่องยกไฮดรอลิค การนำลิ้นปิดเปิดประเภทต่างๆ เข้ามาควบคุมความเร็ว รวมทั้งใช้เครื่องยก (lifts) ที่เป็นตัวช่วยให้กล่องสามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงได้ดีขึ้นด้วยเชือกที่ไหลผ่านคานถ่วงน้ำหนักและรอก เป็นต้น ซึ่งลิฟต์ที่ใช้เครื่องยกมาช่วยในการทำงาน ได้พบประวัติการเริ่มใช้งานครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นลิฟต์ที่มีความเก่าแก่และเป็นบรรพบุรุษของลิฟต์ในปัจจุบันลิฟต์ในปัจจุบัน

 

ในยุคสมัยใหม่นี้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานแพร่หลายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนจากระบบปุ่มกดมาใช้งานด้วยระบบแผ่นกุญแจ การควบคุมความเร็วของลิฟต์ด้วยกลไกการเปิด-ปิดและตัวตัดต่างๆ และการใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมการทำงานของลิฟต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้นประเภทของลิฟต์

 

ลิฟต์สามารถแบ่งแยกได้ตามลักษณะการทำงาน ดังนี้
-ลิฟต์ระบบไฮดรอลิค
-ลิฟต์ระบบสลิง
โดยระบบลิฟต์ระบบสลิง เป็นระบบที่สามารถนำมาประยุกต์ในการใช้งานด้านต่างๆ ได้ค่อนข้างมากและหลากหลาย มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม่สูงมาก แตกต่างจากระบบไฮดรอลิคที่ถึงแม้จะมีระบบการทำงานที่ง่ายกว่า แต่เนื่องจากในขั้นตอนการติดตั้งจำเป็นต้องฝังกระบอกบรรจุน้ำยาไฮดรอลิกให้ลึกเท่ากับความสูงของตึก ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง ลิฟต์ระบบสลิงจึงได้รับความนิยมและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากกว่าระบบไฮดรอลิค


ลิฟต์ในปัจจุบัน เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ การพักอาศัยและการทำงานของมนุษย์ในตึกที่มีความสูงมากๆ รวมทั้งเป็นสิ่งจำเป็นที่เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการแทนการใช้บันไดอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ตึกสูงระฟ้าเท่านั้นที่นำลิฟต์มาใช้ประโยชน์ภายในอาคาร แต่สำหรับอาคารที่มีจำนวนชั้นไม่มากก็ยังจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากลิฟต์ด้วยเช่นเดียวกัน


คำว่า Lift ใน ภาษาไทย ใช้ “ ลิฟต์ ” หรือ ” ลิฟท์ ” กันแน่ ตัวใดใช้สะกดกันแน่ เรามีคำตอบให้


มีคำๆนึง ใน ภาษาไทย ที่มีข้อถกเถียงในการ สะกด และโต้แย้งมายาวนาน คำนั้นคือคำว่า “ ลิฟต์ ” หรือ “ ลิฟท์ ” ซึ่งคำนี้เราเจอในชีวิตประจำวันทุกวัน ไม่ว่าจะตามอาคารสำนักงาน คอนโด รถไฟฟ้า ในบทความนี้ เรามาดูกันว่า เราจะใช้คำนี้ให้ถูกต้องอย่างไร ภาษาไทย มีหลักการ สะกด อย่างไร แล้วคำไหนคือคำที่ถูกต้อง ระหว่าง คำว่า “ ลิฟต์ ” หรือ “ ลิฟท์ ”


ที่จริงแล้ว คำ สะกด ที่ถูกต้อง คือคำว่า “ ลิฟต์ ” ไม่ใช่ ” ลิฟท์ ” โดยในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปี พุทธศักราช 2554 ให้รายละเอียดไว้ดังนี้

ลิฟต์ น. ห้องเล็ก ๆ แขวนอยู่กับลวดสลิง เคลื่อนที่ด้วยพลังไฟฟ้า สำหรับนำคนหรือของขึ้นลงในอาคารสูง ๆ. (อ. lift)

แล้วทำไม ภาษาไทย ถึงต้องใช้ “ต์” สะกด คำว่า ลิฟต์ หละ

3.การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต 3.1 พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงใน ภาษาไทย ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาต กำกับไว้เช่น horn = ฮอร์น Windsor = วินด์เซอร์
3.2 คําหรือพยางค์ที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว
ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงตัวสุดท้ายแต่เพียงแห่งเดียวเช่น Okhotsk = โอค็อตสก์ Barents = แบเร็นตส์
3.3 คําหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงอยู่หน้าตัวสะกด
ที่ยังมีพยัญชนะตามหลังมาอีกให้ตัดพยัญชนะที่อยู่หน้าตัวสะกดออกและใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะตัวสุดท้ายเช่น world = เวิลด์ quartz = ควอตซ์ Johns = จอนส์ Lift = ลิฟต์
การ สะกด พยัญชนะตัว T ในอักขระโรมัน ภาษาไทย ใช้ “ท” เป็นพยัญชนะ หากเป็นพยัญชนะต้น แต่!!!! หากเป็นตัว สะกด หรือพยัญชนะกลาง จะใช้เป็น “ต” ยกเว้นคำว่า “เตนท์”
คำว่าลิฟต์ หากเทียบกับเอกสารของราชบัณฑิตยสถานแล้ว จะแจกแจงได้ดังนี้
L = ล , I = อิ , F = ฟ , T = ต์ (คำท้ายไม่ได้สะกดใส่ทัณตฆาต)
Lift จึงสะกดทับศัพท์ว่า “ ลิฟต์ ”
ดังนั้น คำว่า “ ลิฟต์ ” จึงใช้ “ต์”

ลิฟท์ Elevator หรือลิฟต์

 

ลิฟท์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขนของขึ้น-ลงในแนวดิ่งภายในอาคาร ใช้ในการโดยสารภายในอาคาร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรภายในอาคาร ลิฟท์ใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงานลิฟท์ ประเภทลิฟต์
1. ลิฟท์โดยสาร (Passenger Elevator) ลิฟท์ที่พบเห็นในอาคารส่วนใหญ่จะเป็นลิฟท์โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ที่พักอาศัยรวมถึงลิฟท์ที่ติดตั้งในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรม
2. ลิฟท์บรรทุกของ (Freight Elevator) ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้าหรือในห้างสรรพสินค้า ลักษณะพิเศษคือ ตัวลิฟท์มีขนาดใหญ่กว่าประตูเปิดหน้ากว้างกว่าลิฟท์โดยสาร สำนักงานหรือโรงแรมบางแห่งใช้ลิฟท์บริการ (Service Lift)ความเร็วที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 30 – 60 เมตรต่อนาที
3. ลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ (Bed Elevator) เป็นลิฟท์ที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดตัวลิฟท์จะมีด้านลึกยาวกว่าด้านกว้าง ประตูลิฟท์เป็นแบบ 2 บานเปิดไปในทิศทางเดียวกัน (Slide Opening) ส่วนใหญ่มักจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น ติดกระจกเงาไว้ที่ผนังด้านหลังของตู้ลิฟท์ บริเวณปุ่มกดจะมีอักษรเบลล์ แผงปุ่มกดจะติดตั้งอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ (สำหรับผู้ที่นั่งรถเข็น) มีเสียงพูดประกาศบอกชั้นเมื่อลิฟท์หยุดรับส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ
4. ลิฟท์บรรทุกรถยนต์ (Automobile Elevator) จะพบเห็นในอาคารจอดรถที่มีพื้นที่จำกัด เป็นลิฟท์ขนาดใหญ่ที่รถยนต์สามารถขับเข้าไปจอดได้ บานประตูเป็นลักษณะบานเลื่อนขึ้น – ลง ในแนวดิ่ง
5. ลิฟท์ส่งของ (Dumb Waiter) ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงพยาบาล ห้องสมุด หรือร้านอาหาร เป็นลิฟท์ขนาดเล็กไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ความเร็วใช้งานอยู่ระหว่าง 15 – 45 เมตรต่อนาที

 

การแยกประเภทลิฟต์จากการใช้งาน

 

1. ลิฟต์โดยสาร ใช้สำหรับรับส่งผู้โดยสารทั่วไป
2. ลิฟต์บริการใช้สำหรับโดยสารหรือส่งของ (ตามโรงงาน หรือ โรงแรม)
3. ลิฟต์ดับเพลิง ใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสารทั่วไป แต่เมื่อเกิดเพลิงไหม้สามารถให้พนักงานดับเพลิงเข้ามาใช้ได้
4. ลิฟต์พยาบาล ใช้สำหรับขนคนไข้ และ สามารถนำเตียงผู้ป่วยเข้าไปในลิฟต์ได้เพื่อสะดวกในการขนย้ายคนไข้
5. ลิฟต์รถยนต์ ใช้สำหรับขนรถยนต์ขึ้นบนตึก ใช้สำหรับอาคารที่มีทางเข้าแคบ หรืออาคารที่ต้องการความสะดวก และ รวดเร็วในการบรรทุก
6. ลิฟต์ขนของ ใช้สำหรับขนของที่มีขนาด และ นำหนักมาก เพื่อเป็นการสะดวกในการขนวัสดุและอุปกรณ์ ใช้ตามโรงแรม หรือ โรงงาน
7. ลิฟต์แก้ว เป็นลิฟต์ที่มีความสวยงามมากที่สุด เป็นลิฟต์ที่ใช้ในการโดยสาร ตามสถานที่ที่เป็นสถานที่นัดพบ และ สถานที่ที่ต้องการความเป็นพิเศษต่างๆ
Download Catalog

Our Work

จำหน่ายลิฟท์โดยสาร ลิฟท์แก้ว ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บ้าน ทุกขนาด

THAILAND

 

Copyright 2016 © Sword Elevator Thailand